Noover
 
 
 
 
 
 
 

Diensten van Noover

 

Aansprakelijkheidsverzekering Noover  

Noover Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten

 
Gemeenten wensen vaak een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor personenschade, zaakschade en vermogensschade waar de gemeente aansprakelijk voor is. Deze verzekeringsvorm beschermt de gemeente in haar vermogen tegen het risico van aanspraken van derden.
 
De aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten is een zogenaamde rubriekenpolis. De eerste rubriek is een algemene rubriek waarin de verzekeringstechnische gegevens staan beschreven. Daarna volgen de rubrieken bijzondere voorwaarden voor de verschillende risico’s. De aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten is een gecombineerde polis van een aansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die vermogensschade dekt. Het maken van een beroepsfout of het verzuimen een bepaalde actie te ondernemen kan ertoe leiden dat een gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Bij de bepaling van de aansprakelijkheid wordt beoordeeld of de vertegenwoordiger van de gemeente de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht heeft genomen.
     
WA Servicemodule Noover   

Noover WA-servicemodule

 
Als een provincie of een gemeente wettelijk aansprakelijk wordt gesteld door een burger of bedrijf dan heeft de gemeente hier vaak een aansprakelijkheidsverzekering voor afgesloten. Een dergelijke verzekering heeft vaak een eigen risico. Met de keuze voor de WA Servicemodule dragen wij ook zorg voor de afwikkeling van schades die onder het eigen risico bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering blijven. Alle voorkomende correspondentie met de schadelijdende partij nemen wij dan van u over, wij doen onderzoek naar de specifieke omstandigheden van het geval en geven een objectief oordeel over de schade.
     
Bestuurderaansprakelijkheid Noover   

Noover bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 
Als een bestuurder of toezichthouder fouten maakt met financiële gevolgen voor derden, kunnen deze de bestuurders hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Bestuurders kunnen ook privé aansprakelijk gesteld worden voor schade die derden lijden door slecht beleid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade. Ook de kosten van juridisch advies en eventuele proceskosten zijn verzekerd.
     
Vrijwilligersverzekering   

Noover Vrijwilligersverzekering

 
De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente, of voor een organisatie uit de gemeente werkt. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
     
Noover risicoscan   

Noover Risicoscan

 
Wij kunnen u ontzorging bieden bij risicobeheersing. noover kan voor uw gemeente een risicoanalyse uitvoeren.
 
Met deze analyse achterhalen we:
  • wat de risico’s zijn;
  • welke maatregelen u heeft getroffen tegen deze risico’s;
  • welke aanvullende maatregelen u kunt treffen;
  • welke risico's u zelf kunt dragen en welke niet;
  • voor welke risico’s u een verzekering kunt afsluiten.
 
 

 

Over noover.nl

 
 
© Copyright 2013 Noover BV

Deel deze pagina

 

Noover BV

 
Postbus 75387
1070 AJ Amsterdam
 
Bezoekadres:
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
 
T 088-0224 100 
 
 
 
 
 
Autoriteit Financiële Markten: 12041782
 
Kifid aansluitnummer: 300.015483
 
Wij gebruiken cookies om het bezoek op onze website te meten. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.      Verberg deze melding